Реформа сільської медицини для Президента України
Вже декілька років в Україні відбувається поступова ревіталізація охорони здоров'я. Традиційно усі зміни та нововведення орієнтувались на міста. У цей час мешканці сільської місцевості продовжували потерпати від відсутності гідного медичного обслуговування. З цією проблемою до Revival Institute звернулася радник Президента України Марія Гайдар з метою розробки за замовленням Президента реформи сільської медицини. Головною метою змін було підвищити рівень доступності медицини в сільській місцевості.

If a building becomes architecture, then it is art
Виклики перед реформою
За статистичними даними 47,8% населення України проживає в сільській місцевості (це населення сіл, а також селищ міського типу, які традиційно враховуються в статистиці як міське населення) . Тому для реалізації поставлених задач експерти Revival Institute зробили глибинний аналітичний аудит стану охорони здоров'я у цих поселеннях. У його ході з'ясувалося, що 48% населених пунктів України не мають медичного забезпечення взагалі, адже там немає медичної інфраструктури. І навіть в місцях, де є ФАПи і амбулаторії, медична допомога можлива лише "на папері". Адже більшість лікарів первинної ланки лише номінально значаться на роботі у селах, проте реально знаходяться у райцентрах.

Спочатку на меті в нас було створити картину "з висоти пташиного польоту" та показати першим особам держави реальний стан сільської медицини в країні. Це було потрібно, щоб обґрунтувати доцільність запуску ще однієї реформи, дотичної до створеної МОЗом.
Справа в тому, що розпочата МОЗом реформа зосереджена на міській місцевості, адже робить акцент на підвищенні конкуренції серед лікарів. Такий підхід не спрацює в селі, оскільки в більшості поселень немає навіть мінімального набору фахівців. І відповідно, за економічними законами попит настільки незадоволений, що пропозиція не здатна призвести до насичення та зростання конкуренції між надавачами (лікарями). Отже, нашою основною метою було укомплектувати існуючу мережу первинної ланки медпрацівниками та принести життя в "медичні пустелі".

ми змогли розробити реформу, зрозумілу для всіх стейкхолдерів — від депутата до фельдшера.
Експертам Revival Institute вдалося створити найшвидшу в Україні реформу. Від початку її розробки до виділення 4 млрд ₴ Верховною Радою України на реалізацію реформи пройшло 4 місяці. А весь процес від ідеї до прийняття ЗУ "Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості" зайняв лише 7 місяців. У той же час, реформа первинної медичної ланки від створення стратегії до законодавчого закріплення тривала близько 4 років (без врахування її історії до Майдану). Проект ревіталізації сільської медицини пройшов такий довгий шлях у такі короткі терміни тому, що ми змогли розробити реформу, зрозумілу для всіх стейкхолдерів — від депутата до фельдшера.
Трансформація ролі медичних працівників
Розроблена Інститутом реформа не тільки концентрується на зміні системи фінансування, але й повністю змінює роль та значимість медичних працівників. Адже длязміни системи необхідно змінити поведінку людей, які забезпечують її функціонування.
При розробці реформи нам вдалося поставити лікаря у центр усієї системи та поєднати його лікувальні функції з самоорганізацією. На нашу думку, лікар первинної ланки — управлінець, який займається координацією вирішення проблем свого амбулаторного округу. Він має впливати на якісні зміни здоров'я своїх пацієнтів. Для цього, крім прямих лікарських функцій, ми запропонували йому проводити профілактичні заходи. Ними можуть бути проведення зустрічей з пацієнтами, створення груп здоров'я або організація тренувань. У якості додаткового стимулу за надання таких послуг він зможе отримувати додаткову платню від пацієнтів. Адже ми вважаємо, що лікар повинен отримувати не тільки заробітну платню у розмірі, зафіксованому "межею" у 2000 пацієнтів, але й за наявності бажання та підприємницької жилки заробляти кошти на додаткових послугах. Але важливо, щоб такі активності не шкодили його основному призначенню збільшувати кількість здоров'я громади та не мали під собою конфлікту інтересів.
Істотні зміни торкнулися не лише лікарів, а й усіх медичних працівників. Ми показали економічну можливість введення нових посад, які б зняли з лікаря обов'язок виконувати адміністративні і господарські функції. Також ми запропонували комбінувати роль другої медичної сестри з роллю водія. Крім виконання медичних маніпуляцій, ведення документації та організації робочого часу лікаря, при наявності кваліфікації вона могла б об'їжджати територію амбулаторного округу та збирати у пацієнтів аналізи.
Система Семашко VS Система Гайдар
Система Семашко була створена після Першоїсвітової війни та залишалася незмінною близько 100 років. Оскільки протягом років незалежності України система втратила багато елементів свого каркасу і не адаптувалась до потреб, вона врешті-решт просто перестала вирішувати проблеми сьогодення. Тому основною задачею Revival Institute було не зруйнувати стару систему, а виходячи з існуючих фінансових можливостей країни, максимально бережно трансформувати її у нову, більш сучасну і відповідну суспільній потребі. Ми запропонували заповнити прогалини в системі шляхом зміни ролей, функцій, створення нових суспільних інститутів та дорощування системи донизу (ближче до людей).
У ході аналітичної роботи команда Revival Institute задалася питанням, чи мережа медичних закладів та транспортної інфраструктури адміністративно-територіальних одиниць відповідають медичним потребам населення. Адже з моменту їх проектування в Радянські часи істотно змінилися економічні профілі цих місцевостей, а отже структура та кількість населення. Тому ми розпочали з розробки картограми нової мережі.
ми запропонували поділити усю територію країни на амбулаторні округи
Аби створити ефективну систему медичного забезпечення, ми запропонували поділити усю територію країни на амбулаторні округи. У кожному з таких округів повинен бути створений Лікарський центр громад (колишня амбулаторія, але з повноваженнями бути центром нової системи). Це — основне місце дислокації лікаря та його команди. Також до округу підпорядковуються існуючі (ФАПи/ФП) та створюються нові пункти медичної допомоги (ФСПД — фельдшерсько-сестринський пункт на дому). У них мають працювати фельдшери та медсестри (або волонтери Червоного Хреста), робота яких координується лікарем амбулаторного округу. За допомогою створення нової мережі система дорощується донизу, проникає у найменші населені пункти та ліквідує проблему відсутності медичного забезпечення у сільській місцевості.
Від керівництва - до сервісу для лікарів

У існуючій в Україні системі керуючу роль на первинній ланці грають ЦПМСД (центри первинної медико-санітарної допомоги). Ми запропонували змінити роль цих закладів. Якщо раніше у ньому концентрувалося надання медичних послуг та їх адміністрування "згори донизу", то тепер ЦПМСД перетворюється на хаб, який надає менеджерські та адміністративні послуги для лікарів "на горизонтальному рівні". Замість керівництва лікарі отримують сервіс.
У межах проекту "Прайм" експерти Revival Institute довели, що фінансово вигідніше закуповувати деяке обладнання на декілька амбулаторій. Тому нами було прийнято рішення перетворити ЦПМСД на ресурсний центр (хаб). Він отримає повноваження закуповувати обладнання та забезпечувати доступ до нього фахівцям медичних закладів, які цього потребують.
Так, у ресурсному хабі буде надаватися в тимчасове користування техніка, яка не потрібна повсякденно. Крім того, ЦПМСД зможе координувати діяльність мобільних діагностичних центрів, що сильно полегшує роботу лікаря та дозволяє йому сконцентруватися на лікарських, а не адміністративних функціях.

Адже тепер не він повинен "вибивати" приїзд до його амбулаторного округу мобільних мамографа, рентгенапарата, УЗД, кольпоскопічної установки тощо - цей обов'язок повністю "лягає на плечі" працівників ЦПМСД. Цей підхід називається "sharing economy" (економіка спільного використання) та активно експлуатується такими сервісами як Uber, AirBnB та ін. Він доводить, що не так важливо володіти, як важливо вміти ефективно користуватися.

Також хаб буде шукати вигідні умови для гуртової закупівлі матеріалів, необхідних для амбулаторій, та виконувати складські функції. Ще одна істотна зміна — надання ЦПМСД функції координації безперервну медичну освіту. У штаті цього закладу працюватиме спеціаліст-координатор освіти, який буде спілкуватися із лікарями та підбирати для них освітні програми або домовлятися із кафедрами ВНЗ щодо організації вебінарів та трансляцій.
Одна з ідей медичної реформи — забезпечити вирішення 80% проблем пацієнтів на первинній ланці. Це можливо досягти зусиллями сімейного лікаря, однак ми вирішили піти далі. Задовольнити потребу населення в консультаціях вузьких спеціалістів можливо ефективно за витратами.Тому ми вирішили надати ЦПМСД можливість контрактувати вузькопрофільних спеціалістів, які б приїжджали з області в амбулаторні округи раз на декілька місяців та надавали планову консультації як сімейному лікарю (вдосконалюючи його знання), так і його пацієнту.
Фінанси: менше адмінвитрат, більше цінності

До реформи гроші на первинну ланку виділялися за залишковим принципом. З грошей, виділених державою на пацієнта, на заробітну плату лікаря йшло меньше 8%, а на молодший та середній персонал — 18%. А 69% коштів витрачалося на нав'язані адміністративні витрати або поверталося у якості податків державі.
Revival Institute розробив драйвери змін, які можуть бути запущені через систему фінансування. Ми запропонували чітко визначити частку бюджету, кошти з якої будуть спрямовуватися на первинну ланку. Адже в цій частині охорони здоров'я за допомогою математичних моделей витрати можна легко спрогнозувати - в ній не так багато ризиків і непередбачуваних обов'язків. Фіксація ж частки бюджету дозволяє взяти відповідальність за повний спектр сервісів, необхідних лікарю для роботи (телемедицина, телеметрія, контакт-центри, хмарні сервіси, дистанційне навчання тощо). Також ми запропонували змінити процеси та оргструктуру амбулаторії, що знижує "адміністративний податок", переорієнтовує зекономлені ресурси на підвищення заробітної плати медпрацівників та надання безкоштовних послуг населенню.
Реформа сільської медицини відбувається паралельно з реформою децентралізації. Тому наша фінансова модель враховує виклики, які опиняються тепер у повній відповідальності місцевого самоврядування. Ключовим з цих викликів є нестача медичних кадрів. Реалізація запропонованої моделі зможе на практиці залучити медичних спеціалістів до сільської місцевості. Вона дозволяє наділити медичного працівника високою заробітною платою та гідними умовами праці. Адже залучення молодих прогресивних спеціалістів до сіл можливе лише за умови забезпечення їм високих стандартів життя.
Ми прорахували, що у межах виділених на реформу коштів можливо провести повну ревіталізацію інфраструктури. Так медичний працівник, який розпочинає свою кар'єру в селі, отримає нове сучасне житло, відремонтовану лабораторію та автомобіль. Останній допоможе швидко діставатися у найвіддаленіші куточки амбулаторного округу. Крім того, наявність авто зможе забезпечити лікарю мобільність та високий рівень залученості в соціальне життя. Він з легкістю зможе відвідувати культурні та освітні заходи в місті та активно застосовувати свій інтелектуальний потенціал.
Експерти Revival Institute створили лінійку моделей нової амбулаторії та прорахували точну кількість закладів, які треба побудувати на території усієї країни, аби привнести життя в "медичні пустелі" та підвищити доступ громадян України до медицини.
Фінансові моделі: операційні та інвестиційні
Всі активні громадяни задаються питанням: куди йдуть кошти держави, які вона зібрала через податки? Загалом медичні витрати з державного бюджету можна поділити на дві категорії: інвестиції (субвенція розвитку) та операційні витрати (медична субвенція).

Команда Revival Institute не просто розробила план дій, необхідних для запуску реформи (інвестиції), ми змоделювали, скільки буде коштувати країні обслуговування зміненої системи у майбутньому (операційні витрати). Включаючи всі новітні сервіси підтримки лікаря - телемедицину, IT-адміністрування, логістику аналізів тощо.
Велика інфраструктурна реформа - це перш за все створення інвестиційних моделей. Крім розрахунку витрат на зведення нових будівель, прокладання телекомунікацій, ремонти закладів ми — перші, хто не забув розрахувати інвестиції у тренінгову і освітню підготовку медпрацівників.


Операційна діяльність великого інвестиційного фонду - це перш за все відбір перспективних інвестиційних заявок та ефективний контроль за результатами. Для ефективного використання коштів державних інфраструктурних інвестицій наша команда розробила інноваційну систему оцінки та розподілу . Вона створена за аналогією міжнародних систем розподілу грантів.
За математичним скорингом подані заявки оцінюються, і обираються найбільш конкурентоспроможні. Це дає можливість об'єктивно обрати найбільш активних керівників громад, які ефективно зможуть використати на користь людям отримані на реформу державні інвестиції. Така система могла б забезпечити прозорість розподілу коштів в онлайн-режимі та істотно зменшити можливість зловживань при розподілі.

Подібний підхід використання моделей можна використати не тільки для розподілу інвестицій між проектами. Операційне фінансування (медична субвенція) на сьогодні розподіляється за принципом зрівнювання між собою регіональних систем охорони здоров'я. Це значить, що національний бюджет охорони здоров'я розподіляється між областями і районами за пропорцією відповідно до кількості населення. Між тим кількість ефекту (здоров'я), які ці системи створюють для громадян, дуже відрізняється.
Відбуваються ситуації, коли недостатнє задоволення медичних потреб населення виливається у більшому фінансуванні видатків, які не створюють цінності для здоров'я. Умовний приклад - роздутий адміністративний штат при нестачі лікарів: місцеві заклади цінності не створюють, населення їздить в інший регіон.
Як це змінити? При перенесенні відповідальності за ці ланки медичної системи на місцеве самоврядування єдиним важелем впливу стає електоральний (виборна посада голови в ОТГ) та політичний (вплив губернатора на голову району). В якості можливого інструмента з активізації місцевої влади команда Revival Institute запропонувала механізм кондиційного розподілу медичної субвенції (перерозподіл фінансування на основі досягнення показників роботи регіональної системи охорони здоров'я). Такий розподіл мав би слугувати додатковим стимулом розвивати і доглядати за своєю медичною мережею. Адже якщо мережа недостатньо укомплектована лікарями, то кількість грошей на її утримування буде скорочена до моменту зміни ситуації.
А зекономлені кошти будуть акумулюватися в обласному спецфонді і витрачатися на дільницях з найвищими KPI надодаткові сервіси ЦПМСД-хабу. Цей інструмент вилучав би кошти з місць, де вони неефективно адмініструються, та стимулював би керівників змінювати свої підходи або йти під впливом губернаторів і громади.

Телемедицина
Ми запропонували створити єдину телемедичну мережу
Revival Institute — перші, хто підняв питання інфраструктурного застосування телемедицини на загальнонаціональному рівні та зміг імплементувати її у законопроект реформи. Ми запропонували створити єдину телемедичну мережу. Вона стане важливим засобом комунікації ланок охорони здоров'я між собою і допоможе об'єднати віддалені заклади "первинки" у команду - єдиний амбулаторний округ.

Застосування цих технологій зробить можливим проведення лікарем дистанційного консультування як безпосередньо медичних працівників, так і пацієнтів, які звернулися за медичною допомогою у ФАП/ФСПД. А використання контакт-центрів дозволить пацієнтам записуватися до лікаря на прийом та звертатися до нього у режимі 24/7.
Крім постійного зв'язку з пацієнтами, телемедична мережа допомагає лікарю не бути ізольованим від соціуму та інших спеціалістів. Так, у процесі імплементації реформи будуть з'являтися нові способи підвищення кваліфікації через Інтернет: відеолекції, відеотренінги, відеотрансляції конференцій та ін. Також за допомогою телемедицини можливо отримати консультацію вузького спеціаліста, на якій має бути присутній сімейний лікар. Таким способом теж підвищується його кваліфікація та обізнаність у вужчих питаннях.

PR для клієнта
Створенням дієвої стратегії ревіталізації сільської медицини нам вдалося підвищити загальний рейтинг клієнта, радника Президента, на суспільно-політичній арені. Крім численних появ клієнта разом з Президентом Порошенко, виступів в регіонах та на нарадах з міжнародними донорами, завдяки роботі експертів Revival Institute у клієнта виник власний офіс реформ із командою у 20 осіб. Прізвище Гайдар як обличчя реформи почало згадуватись в пресі на одному щаблі із в.о. Міністра охорони здоров'я України Уляною Супрун.