Здоров'я - 2020
пропозиції з доповнення національного плану з імплементації та реалізації програми ЄС "Європейська стратегія здоров'я - 2020" щодо неінфекційних захворювань на період до 2020 року.