ДержАджайл
Перша методологія не-IT застосування Agile у державному управлінні

Зміни неминучі, прогрес залишається під питанням
Тоні Роббінс
Чому це потрібно?
Сьогодні в державному секторі панує неефективний метод управління, який давно не приносить результатів.
Нерішучість
Державні структури звикли працювати за консервативною (неефективною) систему. У ній панують процеси, а не результати. Сьогодні ритм життя вимагає постійного руху та змін, а існуюча система не здатна під них підлаштуватися.
Водоспадний підхід
Кожен експертний підрозділ відповідальний тільки за свій пласт результату, а не загалом за продукт. Отже, коли справа доходить до останньої інстанції, на якій знаходяться невідповідності, часу на повернення немає. Результат — продукт, який не подобається Замовнику.
Відсутність чіткості
Часто в державних органах один структурний підрозділ не розуміє, які процеси відбуваються в сусідньому. А відсутність ефективної комунікації між ними веде до неадекватного чи неповного розуміння задач, що веде до низької результативності.
Приховування героїв
Існуюча система завжди залишає новаторів "за кадром". А всю славу від перетворень забирають люди, які не мають до них жодного стосунку.
Нецільове використання коштів
Через постійне затягування процесу роботу, вона виходить неефективною та надзвичайно дорогою. Проте не несе потрібної цінності та не вирішує проблем.
Тотальний контроль
Через жорстку ієрархію відбувається постійний контроль одних над другими, а других над третіми. У результаті — втрачається темп роботи, час та гроші. А працівники не можуть брати на себе відповідальність та самостійно приймати рішення.
Рішення поруч
Ми пропонуємо впровадити в державну систему України гнучку модель прийняття рішень — Agile.
Що це?
Це набір методів і методологій, які допомагають вашій команді ефективніше мислити, працювати і приймати рішення.

Це світогляд, який допомагає членам команди ділитися один з одним інформацією і на підставі цих даних самим приймати важливі рішення в проекті, не покладаючись тільки на менеджера.

Це відкрите планування, обговорення продукту та вдосконалення процесів.
Що чекає державний сектор
після переходу на Agile-рейки?
Уникнення багатьох ризиків
Agile дозволяє отримати дані про реальні продуктивності процесів якомога раніше, і внести потрібні зміни в команді та в очікування стейкхолдерів
Профілактика криз
Методологія вибудовує прозорість процесу і ритмічну видачу результатів, яка дозволяє всім сторонам зміцнити довіру і гарантувати автономію
Безперервна подача результатів
Agile допомагає отримати перші результати раніше, і на їх базі відпрацювати діалог зі стейкхолдерами
Максимізація цінності
Agile допомагає накопичувати досвід і в кожну ітерацію перебудовувати план проекту в користь вибору максимально продуктивних способів створення максимально пріоритетних властивостей
Повне використання потенціалу людей
Agile усуває необхідність найдосвідченішим співробітникам витрачати багато часу на адміністрування. Замість цього у них звільняється більше часу на стратегічні функції, а команда самоорганізовується
Що ми пропонуємо?
1
Перехід
Консультування державного сектору із переходу на Agile-принципи
2
Проекти
Розробка та реалізація державних проектів за гнучкою системою SCRUM
3
Команди
Побудова SCRUM-команд в середині державних структур
Думаєте це нереально?
Ми маємо кейси
Реформа сільської медицини повністю була повністю розроблена на Agile-підходах. Саме тому вона відбулась у 4 рази дешевше і в 8 разів швидше, ніж це було можливо за традиційним проектним підходом.
Пілотний проект медреформи "Прайм" в Савранському районі Одеської області.