Держаджайл. Державний Аджайл
перша методологія не-IT застосування Agile у державному управлінні